เฟอร์นิเจอ ลอยตัว หรือบิ้วอิน ตามลูกค้าสั่งผลิต – pkforce.com